LOCATIE

Waar is de Open Vloer?

Op  19 SEPTEMBER 2019 komen we weer bij elkaar te Djoj,  Antony Duyklaan 5-7, 3051 HA   Rotterdam

Zie de Nieuwsbrief

Voor de andere data in 2018: zie de agenda.

Tijd: 13.15 – 17.00 uur (inloop 13.00 uur)

Heb je vragen of wil je je aanmelden?

Mail naar Ranjana Wiersema info@openvloer.nl