GOED AFSCHEID NEMEN

hp-cat-overZ-ElfOPEN VLOER: VRIJDAG 14 NOVEMBER 2014: Het Belang van Goed Afscheid Nemen

Themamiddag voor particulieren en organisaties

Heb je een situatie (gehad) waarbij het afscheid nemen zwaar valt?

Een opstelling maakt het onderliggende zichtbaar en kan helend werken.

Soms is er afscheid, vrijwillig, omdat iemand dit zelf wenst. Maar soms is afscheid  noodzakelijk,  omdat iemand anders dat wil, of omdat er iets onoverkomelijks gebeurt.

 Op vrijdag 14 november 2014 stelt de Open Vloer het thema ‘Afscheid’ – in de breedste zin van het woord – centraal. Omdat op een goede manier afscheid nemen belangrijk is voor alle betrokkenen. Bij goed afscheid nemen ontstaat er vrede, rust en ook weer ruimte en energie voor het nieuwe:

 “If you love somebody, set him free” (Sting)

Bij afscheid kunnen mensen soms achterblijven met een gevoel dat er iets nog niet af is:

Ø     afscheid nemen van … valt je zwaar ….

Ø     een werknemer kan (te) veel gegeven hebben;

Ø     een organisatie kan (te) weinig geïnvesteerd hebben of (te) veel gevraagd hebben;

Voorbeeld:

Een concreet voorbeeld is gedwongen ontslag. Er kan een gevoel van onvrede en onbalans ontstaan bij alle medewerkers, zijnde de ‘emotionele aandeelhouders’. Deze onbalans kan belemmerend werken voor vervolgstappen en/of ontmoetingen, zowel bij de ontslagen als achterblijvende en nieuwe medewerkers, als ook bij het team of de organisatie als geheel.

Een opstelling kan deze belemmering zichtbaar maken, het inzicht kan een helend effect hebben en de energiebalans kan zich bij alle betrokkenen herstellen.

Programma:

Bij aanvang inventariseren we  de specifieke vraagstukken van de deelnemers, die daar een opstelling over willen. Vervolgens clusteren we deze naar programmadelen vanuit twee perspectieven: Perspectief van particulieren en perspectief van organisaties.

Tijdsindeling:

13.00 uur                  Inloop

13.30 uur                  Introductie

13.45 uur                 Start opstellingen

17.00 uur                  Afsluiting

Tussen elke opstelling houden we een korte pauze.

 Locatie:

Oost West Centrum Rotterdam in de Groene Passage, Mariniersweg 9, 3011 NB Rotterdam

 Aanmelding: stuur een mail aan: info@openvloer.nl

 Prijzen:

Particulieren Organisaties
Deelname : € 25,-.Deelname met opstelling: € 75,-. Deze prijzen zijn inclusief 21% btw. Deelname: € 75,-.Deelname met opstelling: € 125,-. Deze prijzen zijn exclusief 21% btw.

 Wat levert deelname aan deze Themadag  op?

Voor  jou als inbrenger van een vraag zal de opstelling onzichtbare lagen van het afscheid zichtbaar maken, waardoor je ‘er anders in komt te staan’ en anders kunt gaan handelen. Het bewustwordingsproces met nieuwe inzichten kunnen zich ook ná de opstelling aan je openbaren.

Wanneer je geen vraag inbrengt, maar representant bent in de opstelling voor een andere deelnemer, dan sta je vaak met een reden op een bepaalde plek in een opstelling. Deze plek – met de bijbehorende energie – is vaak helend voor een vraagstuk waar jij (on)bewust mee bezig bent, terwijl je tegelijkertijd een ander helpt met zijn/haar vraag.

Wij, van de Open Vloer, zijn erg enthousiast over dit thema Goed Afscheid Nemen, omdat het ons allen (be)treft en omdat wij graag faciliteren om persoonlijke en universele inzichten naar voren te laten komen en er zo samen ‘wijzer’ door te worden.

Meld je aan of stel je vraag via een mail aan: info@openvloer.nl

Wij verwelkomen  je graag!

groepsfoto-300x216