NIEUWSBRIEVEN

februari 2024

 

Liefde hangt in de lucht…

23 februari 2024 is er weer een middag met opstellingen;

graag aanmelden uiterlijk 15 februari;

in Rotterdam, in De Groene Passage in zaal Opaal, Mariniersweg 9, 3011 NB Rotterdam

van 13.15 – 17.00 uur

‘Liefde hangt in de lucht…’ dat lazen we in een nieuwsbrief van een bevriende goudsmid. Prachtige sieraden worden aangeboden, ook omdat het binnenkort Valentijnsdag is. Die sieraden kunnen we als Open Vloer niet bieden, maar wel de ‘liefde in de lucht’. Want vaak horen we, dat wat we doen, wat we op een middag van opstellingen ‘leveren’ liefde is, liefde voor de deelnemers. Deelnemers ervaren die bedding van liefde tijdens de opstelling, en kunnen zich in het dagelijkse leven makkelijker openen voor liefde en al het andere dat wenselijk is.
Dit kan weer op 23 februari aanstaande bij de Groene Passage in Rotterdam.

Onze missie helpt daarbij:

We willen mensen een liefdevolle ruimte bieden voor groei en ontwikkeling, en een gevoel van verbinding laten ervaren.

En, zoals je in de verschillende reacties op onze website www.openvloer.nl kunt zien, hebben veel deelnemers dat daadwerkelijk ervaren.

Als het je niet lukt om op 23 februari te komen, kan dat dit jaar weer op:

12 april, 31 mei, 26 september, 1 november en 12 december.

Je bent van harte welkom op onze eerste opstellingenmiddag in 2024. Zou je je uiterlijk 15 februari willen aanmelden, dit in verband met de zaalhuur.

Je kunt je bij Ranjana aanmelden via de mail info@openvloer.nl

Met hartelijke groeten,
Guus, Loes, Ranjana, Sonja, Tara